Speciale beveiligingsinstructies UV-C Desinfectie unit.

Stel uzelf of anderen niet bloot aan de directe straling van de lampen. Verwijder de stekker uit het rooster om de frontafdekking te verwijderen om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld. Bij beschadiging het apparaat onmiddellijk buiten bedrijf stellen. Behalve het vervangen van de lampen, probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem in plaats daarvan contact op met uw gespecialiseerde dealer. Ventileer de kamer gedurende 30 minuten in het geval van een kapotte lamp en verwijder de kapotte onderdelen – handschoenen aanbevolen – met een stofblik en gooi ze op de juiste manier weg. Gebruik geen stofzuiger. Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van water (bijv. in de badkuip). Gooi gebruikte lampen of het apparaat na de levensduur weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Elektrische apparaten bevatten veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Dit spaart het milieu.

Het gebruik van dit apparaat is veilig en ongevaarlijk bij correct gebruik, zelfs in de aanwezigheid van mensen of huisdieren. De gebruikte UV-C straling is zeer efficiënt en energetisch en heeft sowieso een hoog gevarenpotentieel. Lees daarom deze handleiding zorgvuldig door om dit apparaat in werking te stellen en let op de speciale veiligheidsinstructies en de veiligheidsadviezen die extra zijn gemarkeerd.

Werkingsmechanisme

De UV-C Desinfectie unit neemt de omgevingslucht op en geeft deze door de ingebouwde UV-C-lampen. De bollen stralen de passerende lucht uit en deactiveren de aanwezige ziektekiemen. De UV-C-straling vernietigt de genetische informatie in de cellen van virussen, bacteriën en schimmelsporen, zodat ze zich niet kunnen voortplanten. Dit vermindert aanzienlijk de infectiedruk in de kamerlucht, de ziektekiemen die zich in de kamerlucht bevinden zijn gedeactiveerd.

De schadelijke werking van UV-C-straling tast direct uitgestraalde cellen aan, dus ook huidcellen of die van de ogen, en kan onherstelbare schade aanrichten. Gebruik dit apparaat nooit zonder de voorklep goed gesloten!

Voorbereiding van de inbedrijfstelling

Nadat u het apparaat uit de doos hebt gehaald, opent u de voorklep door de verende grendel van achteren naar beneden te drukken (Fig. 1). Verwijder de aardingsconnector van de voorkap (Fig. 2) en leg de kap opzij. Om de lampen te installeren, moet de veiligheidsspalk van de fittingen worden verwijderd, zoals weergegeven in Fig. 3. Zet de buis vast in de borgclip door de clip iets te spreiden en de buis erin te schroeven. Duw de buis vervolgens naar beneden in de mof totdat deze op zijn plaats klikt (afb. 4). Plaats vervolgens de beveiligingsspalk opnieuw (afb. 5). Bevestig na het plaatsen van de lampen de aardingsconnector weer aan de voorklep en sluit het apparaat. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Inbedrijfstelling

Controleer voor elk gebruik zorgvuldig of de voorklep goed gesloten is!
Sluit het apparaat aan op het rooster en plaats het valbestendig en zo centraal mogelijk in de ruimte. Schakel het apparaat in door op de knop aan de rechterkant van het apparaat te drukken.

Mogelijk ziet u een glanzend blauw licht bij de ventilatieopeningen. Dit is zichtbaar “afval” -licht dat wordt gereflecteerd door de oppervlakken in het apparaat en volledig onschadelijk is.

Binnen de eerste bedrijfsuren kunt u een ongebruikelijke geur ruiken. Dit wordt veroorzaakt door technische storingen en is volkomen onschadelijk.

Buitenbedrijfstelling

Druk nogmaals op de knop aan de rechterkant van het apparaat om het uit te schakelen. Koppel hem los van het net in geval van een langere periode van buitenbedrijfstelling.

Werking van het apparaat

 Gebruik het apparaat niet in ruimtes die kleiner zijn dan 6 m2.
Voor een gelijkmatige circulatie van de omgevingslucht adviseren wij om het apparaat zo centraal mogelijk te plaatsen. Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik. Ruimtes waarin het apparaat wordt gebruikt, moeten goed worden geventileerd. Het ventileren van de ruimte met open ramen vermindert echter de effectiviteit van de UV-C Desinfectie unit. We raden aan om periodiek om de 4 uur te ventileren door de ramen open te zetten.

Ga hier naar de shop voor meer info over UV-C Desinfectie unit.