Werkruimte

Wachtruimte afzonderlijke van werkruimte

Heb jij een afzonderlijke wachtruimte in je salon? Zorg er dan voor dat ook deze voldoet aan de gestelde eisen. 

 • Zorg voor duidelijke instructies met betrekking tot de hygiene en de 1,5 meter afstand. 
 • Zorg voor kale inrichting die gemakkelijk schoon te maken is. Denk hierbij aan de deurposten en -klinken, stoelen, lichtknopjes en kapstok. 
 • Zorg dat er geen verleidingen komen om de oppervlakten te besmetten, zoals tijdschriften om de wachttijd te doden. 

Behandelruimte 

 • Zorg dat de werkruimte ingericht is dat personen 1,5 meter afstand kunnen houden. 
 • Binnenshuis: Indien er op geen enkel moment meer personen dan een behandelaar en een klant in de behandelruimte aanwezig kunnen zijn, dan dient de behandelruimte een oppervlakte van minimaal 4 m2 te hebben. 
 • Buitenshuis: Indien er op geen enkel moment meer personen dan een behandelaar en een klant in de behandelruimte aanwezig kunnen zijn, dan dient de behandelruimte een oppervlakte van minimaal 7 m2 te hebben. 
 • Indien er sprake is van meerdere behandelplekken of wachtruimte, dan dient de wekruimte een oppervlakte van minimaal 10 m2 per behandelplek te hebben.
 • Op de behandelplek moet er voldoende geventileerd kunnen worden door middel van een raam of deur die geopend kan worden.

Behandelplek 

 • Zorg ervoor dat de werkruimte een goede tafelafzuiging heeft.
 • De behandelplak is makkelijk te reinigen. 
 • Bewaar je werkmaterialen in een lade of kast en bewaar deze niet op de nageltafel.
 • Zorg dat de behandelaar tijdens de behandeling een mondkapje op heeft en handschoenen draagt.

Kijk hier voor meer informatie over klantbezoek.